•  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
  •  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย๑๐G) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •  เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย๑๐G) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  •  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์
  •