วันที่ 3 มีนาคม 2567
กรุณาระบุเงื่อนไขดังนี้
ค่ารักษาแยกตามกลุ่มสิทธิผู้ป่วยนอก
ระบุวันเริ่มต้น
ระบุวันสิ้นสุด
เลือกกราฟแสดงผล
   

โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 132/2 หมู่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 032-305096 โทรสาร 032-397112