รายงานการส่งตัวผ่านระบบ thairefer
วันที่ จำนวนผู้ป่วย (คน) ชาย หญิง R E U SU N